Berlin, 28. veljače 2020.

Natječaj za nagrade Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu za najbolje završne sveučilišne radove s tematskom poveznicom prema RHNa njemačkim sveučilištima studira znatan broj studenata hrvatskog podrijetla, koji za svoje završne radove biraju teme vezane uz hrvatsku kulturu, povijest, jezik ili društvo. Osim njih, njemački i drugi studenti, primjerice na područjima slavistike, kulturologije ili povijesti, prilikom pisanja svojih završnih radova biraju teme povezane s Hrvatskom. Ti radovi nastaju na razini prvostupnika i magistara, ali i kao doktorski radovi i habilitacije.
Namjera je Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu nagraditi izuzetno kvalitetne završne radove nastale na njemačkim sveučilištima koji se odlikuju tematskom poveznicom prema Hrvatskoj, odnosno temama s područja hrvatske kulture i društva.  Prijaviti se mogu radovi koji su dobili ocjene 1,0-2,0 ili su ocijenjeni kao izvrsni radovi (kod disertacija ocijenjene ocjenama summa i magna cum laude).
Dodjela nagrada ima dvojaku svrhu: odaje se javno priznanje najboljim radovima i njihovim autorima, ali i omogućuje još bolje povezivanje studenata hrvatskog podrijetla te ostalih studenata i mladih znanstvenika zainteresiranih za Hrvatsku sa sâmom Hrvatskom.
Kandidati trebaju do 12. travnja 2020. dostaviti sljedeće dokumente:
    kopiju završnog rada,
    jedan (diplomski rad, magistarski rad) ili dva (doktorski rad, habilitacija) izvještaja o završnom radu (sa sveučilišta na kojem su studirali),
    ekspoze (1-2 kartice) u kojem su opisani tema i rezultati rada,
    tabelarni životopis.
Završni rad ne smije biti stariji od dvije godine.
Dokumente treba poslati u PDF obliku na adresu: Marijana.Erstic@ffst.hr.

Pokrovitelj nagrada je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. O prijavama će u lipnju 2020. godine odlučivati povjerenstvo sastavljeno od članova Njemačkog društva za kroatistiku i predstavnika Veleposlanstva RH u Berlinu. Dodjela nagrada održat će se u Veleposlanstvu RH u Berlinu.

Prva dodjela nagrada Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu održana je 2016. godine, a natječaj se raspisuje svake dvije godine.