Postupak izdavanja putovnice

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice mogu podnijeti hrvatski državljani koji borave i prijavljeni su u saveznim pokrajinama Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt ili Thüringen. Hrvatski državljani koji borave i prijavljeni su u drugim saveznim pokrajinama dužni su se za izdavanje putovnice obratiti jednom od Generalnih konzulata Republike Hrvatske nadležnom prema mjestu boravka.

Preporučuje se da se zahtjev za izdavanje nove putovnice preda pravovremeno kako bi se izbjegla situacija da se osoba nađe bez valjane isprave.

Punoljetni građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi osobno te izrađenu putovnicu preuzima osobno. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnose oba roditelja, odnosno zakonski zastupnik. U iznimnim slučajevima jedan roditelj može podnijeti zahtjev za putovnicu, a drugi roditelj može preuzeti izrađenu putovnicu za dijete ili jedan roditelj treba imati ovjerenu pisanu suglasnost drugog roditelja za predavanje zahtjeva i preuzimanje putne isprave. Roditelji sa sobom moraju imati valjani identifikacijski dokument i dokaz o srodstvu (rodni list) ili dokument o skrbništvu.
U slučajevima kad samo jedan roditelj ostvaruje punu roditeljsku skrb, sudsko rješenje ili odluka o tome moraju biti priznati i evidentirani kod nadležnih tijela Republike Hrvatske, a ne samo SR Njemačke. Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti prisutno prilikom predaje zahtjeva za putovnicu.

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:

 • dvije istovjetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za biometrijsku putovnicu, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica),
 • staru putovnicu, koja će se poništiti (odmah, ako joj je već istekao rok valjanosti, odnosno tek pri uručenju nove ako je još valjana) i vratiti,
 • dokaz o reguliranom boravku u SR Njemačkoj (prijavnica, tj. Anmeldungsschein ili Meldebestätigung),
 • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (dostupan u veleposlanstvu) i
 • dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putovnice. Uplata se vrši njemačkom EC bankovnom karticom u veleposlanstvu ili uplatnicom u banci ili pošti prilikom predaje zahtjeva.

* Ukoliko stara putovnica nije dostupna, potrebno je priložiti drugu javnu identifikacijsku ispravu sa slikom. U slučajevima gubitka ili krađe valjane putovnice vidi upute za prijavu nestanka putovnice.

Zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva. Postupak može potrajati dulje od 30 dana ukoliko osobni podaci nisu ažurirani ili ako postoje druge zapreke utemeljene u zakonu.

Kad se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi zbog sklapanja braka u inozemstvu i promjene prezimena, zahtjev se novu putovnicu može se podnijeti nakon što se brak prijavi u maticama Republike Hrvatske i novo prezime evidentira.

Putovnica se preuzima osobno i ne šalje se poštom.

 

Postupak izdavanja putnog lista

Putni list je putna isprava koja se izdaje hrvatskim državljanima koji nemaju valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za jednokratno putovanje u Republiku Hrvatsku. Putni list se može izdati s rokom valjanosti do najviše 30 dana.

Za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti sljedeće:

 • dvije istovjetne fotografije veličine 3,0 x 3,5 cm ili
 • identifikacijski dokument (javna isprava sa slikom),
 • dokaz o državljanstvu (ukoliko se kao identifikacijski dokument ne prilaže hrvatska putovnica ili osobna iskaznica kojoj je istekao rok valjanosti),
 • ako se radi o gubitku ili krađi putovnice ili osobne iskaznice treba priložiti i potvrdu prijave nestanka od njemačke policije,
 • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista (dostupan u veleposlanstvu),
 • dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putnog lista. Uplata se vrši njemačkom EC bankovnom karticom u veleposlanstvu ili uplatnicom u banci ili pošti prilikom predaje zahtjeva.

Punoljetni građanin zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi osobno te ga po izdavanju preuzima osobno. Odredbe za predaju zahtjeva i preuzimanje putnog lista za maloljetne osobe iste su kao za putovnicu (vidi postupak izdavanja putovnice).

 

KAKVA TREBA BITI FOTOGRAFIJA ZA PUTNU ISPRAVU

Za hrvatske putne isprave propisane su sljedeće veličine fotografija:

 • za putovnicu: 3,5 x 4,5 cm
 • za putni list: 3,0 x 3,5 cm

Fotografija mora vjerno prikazivati fotografiranu osobu s lica (en face), otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešir, kapa, marama i dr.). Na fotografiji trebaju biti vidljiva oba oka (osoba ne smije imati sklopljene oči).
Glava osobe na fotografiji, od brade do tjemena, mora biti veličine 70 do 80 posto visine fotografije. Glava mora biti u sredini fotografije, a vrh glave po mogućnosti ne bi trebao biti odrezan.
Iznimno, u slučajevima kada se prema narodnim običajima nosi pokrivalo za glavu, može se priložiti fotografija na kojoj je osoba pod pokrivalom, uz uvjet da je vidljivo lice osobe. Fotografija bi trebala biti izrađena od za to stručnih osoba (fotografa), kako bi se postigla kvaliteta fotografije i sve ranije navedene veličine te drugi zahtjevi.
Fotografija ne smije biti izrađena na raznim aparatima za samofotografiranje (automatima), niti smije biti retuširana. Fotografija mora biti izrađena na bijelom, tankom, sjajnom fotopapiru.
Osvjetljenje mora biti adekvatno i jednoliko za snimanje lica koje osigurava prirodne tonove kože i koje osigurava visoki stupanj prikaza detalja (madeža, bradavica, ožiljaka i dr.), minimalizira sjene i refleksije.
Pozadina-podloga na fotografiji mora biti jednolika te se kod fotografija u boji koriste svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe. Za fotografije u boji mogu se upotrebljavati za pozadinu slijedeće boje: svijetlo plava, bež, blijedo siva, bijela i svijetlo smeđa. Pozadina ne smije biti tamna.
Posebnu pozornost treba obratiti pri fotografiranju male djece koja još ne mogu samostalno sjediti, kako bi bili udovoljeni svi navedeni zahtjevi. Preporuka je da takvo dijete roditelj za vrijeme fotografiranja drži u krilu, s tim da se na fotografiji u pozadini ne smije vidjeti osoba koja drži dijete.